Vinterlovsutmaning 21-22

Under vinterlovet 2020 – 2021 ordnade Elevbladets redaktion en virtuell skrivutmaning. Utmaningarna publicerades på FSS Instagram och deltagare kunde välja att anta så många utmaningar de ville. Vinnarbidragen kommer att publiceras i nästa nummer av EBL. Vinnarna går också redan att läsa här på hemsidan!

Tommi Rosenschöld vann med sin dikt Meningslöshetskomplexet med redaktionens motivering:
Rosenschölds dikt fångar på ett lyhört sätt det svåra och ytterst mänskliga problemet med livets mening/meningslöshet! Dikten är både rytmisk och melodisk och Rosenschölds goda språkkänsla lyser igenom. Språket i dikten är relativt simpelt, men smakfullt och tematiken är träffande.

Läs Rosenschölds dikt här

Milan Chakraborty vann med sin recension av Pesten av Albert Camus med följande motivering från redaktionen:
Chakrabortys recension beskriver på ett insiktsfullt sätt Camus roman och går i dialog med texten. Läsaren får en bra översikt av temana och handlingen i romanen och också lust att läsa boken. Recensionen öppnar också upp de olika temana på ett fint sätt och knyter an till både aktuella samtida frågor och filosofiska frågor, såsom till exempel meningslöshet i lidande.

Läs Chakrabortys recension här