Varför dubbelexamen?

Dubbelexamen, alltså en kombination av gymnasieutbildning och yrkesutbildning, kan vara ett bra val för den som inte vill begränsa sig till bara ena. Dubbelexamen ger både praktisk och teoretisk kunskap, vilket ger studeranden flera fördelar i både arbetslivet och i fortsatta studier. Att uppnå två examina kan vara ett utmanande alternativ, men det är verkligen mödan värt. Det skapar både personlig utveckling och flexibilitet i och med de nya karriärmöjligheterna och möjligheterna att ta ett steg vidare till yrkeshögskolan.

Jag heter Aleksander och är 20 år gammal. Efter mina gymnasiestudier i Helsinge Gymnasium hade jag möjlighet att avklara merkonomexamen vid Yrkesinstitutet Prakticum. Jag valde att avklara merkonomutbildningen efter gymnasieutbildningen eftersom  jag var osäker på vad jag skulle studera efter gymnasiet. Så istället för ett mellanår bestämde jag mig för att bekanta mig med ekonomi som vetenskap genom merkonomexamen. Orsaken till att jag valde att inrikta mina studier på ekonomi är att jag anser att det öppnar flera dörrar i arbetslivet och ger mig en inblick i studier inom ekonomi.

Man kan också se dubbelexamen som ett “mellanår” efter gymnasiestudierna. Dubbelexamen ger inte enbart praktisk arbetserfarenhet, utan också ett yrke i bakfickan som är attraktivt på arbetsmarknaden. Dessutom får man teoretisk kompetens och bildar nätverk via studierna och praktiken. Man får även mera tid att fundera över sina framtida studieval.

Jag hade tur under mina studier inom merkonomutbildningen. Jag fick bland annat möjligheten att resa utomlands tillsammans med projektet Erasmus+, som ger studerande möjlighet att skapa nätverk med andra studerande i Europa. Vi besökte Rumänien och resan gav mig ett bredare perspektiv på livet i andra europeiska länder. Samtidigt bekantade jag mig med studielivet utomlands. Jag kan med säkerhet säga att jag har vuxit som person och dessutom har jag samlat på erfarenheter och mångsidig kunskap.

Sammanfattningsvis har dubbelexamen varit en berikande erfarenhet inom både studier och personlig utveckling. Genom en kombination av teoretiska och praktiska studier har jag fått mångsidig kunskap och erfarenhet. Jag har fått nätverk och kunskap som har öppnat upp nya möjligheter både i fortsatta studier och arbetslivet. I efterhand kan jag säga att jag är stolt över mitt val och ser fram emot framtida möjligheter och utmaningar. Så ifall du väljer dubbelexamen som din studieväg, kan jag med säkerhet rekommendera det som en investering i dig själv.

Aleksander Fieandt