Study session Youth Democracy Academy

Study session Youth Democracy Academy (9-13.10.2023) ordnades av organisationen DYPALL och jag hade turen att få delta. Evenemanget varade en vecka i European Youth Center Budapest där jag redan varit en gång tidigare. Det var roligt att få återse den vackra byggnaden. Under den första halvan av veckan, diskuterade vi hur demokrati ser ut i våra hemländer då vi hade deltagare från bland annat Armenien, Turkiet, Portugal, Rumänien, Tyskland och Grekland. En workshop jag kommer ihåg bra var då vi fick påståenden och skulle rangordna dem från viktigast till mindre viktigt. Det gjordes lättare då vi delades in i grupper på basen av vilket land vi kom ifrån då till exempel Tyskland och de nordiska länderna har ganska mycket gemensamt. Det blev ändå livliga och intressanta debatter då vi inte alltid var överens.

Eftersom i stort sett alla kom från olika länder, kom alla med nya insikter och idéer. Vi hade väldigt givande workshops som var välorganiserade. Under andra halvan av veckan fokuserade vi på “facilitation” och hur det är att vara en “facilitator”, alltså någon som planerar, organiserar och leder workshops för deltagare. Vi blev indelade i grupper och fick tillsammans använda ett vägledande häfte som innehöll idéer för demokratinriktade workshops för att skapa vår egen workshop. Det var något jag själv aldrig gjort förut och upplevde att det var väldigt lärorikt!

På onsdagen hade vi en ledig eftermiddag där vi fick gå ut på stan och spendera eftermiddagen hur vi ville. Jag valde att besöka ett populärt bad vid namn “Széchenyi Baths” och gå ut och äta middag efteråt. På torsdagen fick vi presentera våra workshops för de andra deltagarna och höra vad de tyckte om vårt program.

På fredagen reflekterade vi över veckan och gick igenom vad vi lärt oss, vad som kunde förbättras och liknande. Det viktigaste jag lärde mig var hur olika europeiska (och “halvt” europeiska) länder ser ut och hur demokratin fungerar där. Dessutom fick jag en inblick i DYPALL:s verksamhet och hurdana evenemang de ordnar. Jag är väldigt glad över att jag nu fått “networka” och lära känna nya organisationer som är intresserade av att samarbeta med oss. Det var en lyckad vecka!

Elodie Böhling
Styrelsemedlem