Slopa könsuppdelade gympagrupper!

LÄSER DU HELLRE EN FÖRKORTAD VERSION AV DEN HÄR TEXTEN? TRYCK DÅ HÄR!

Under en lång tid har den obligatoriska skolgymnastiken varit uppdelad enligt kön. Troligtvis kommer uppdelningen från tankesättet om att flickor inte klarar av att göra samma saker som pojkar, eller är lika starka som pojkar. Detta är ett av många ofta bristfälliga argument som används för att argumentera för den könsuppdelade skolgymnastiken. Varför kan inte de skilda grupperna bara slopas? 

”Pojkar är fysiskt starkare än flickor”

Även om pojkar i snitt är starkare och har större muskler betyder detta egentligen ingenting när det kommer till skolklassen. Det är viktigt att komma ihåg att fysisk styrka beror på individens aktivitet.  Därför är pojkar inte automatiskt starkare än flickor.

Tillbaka till skolklassen. I en klass finns alltid de som är mer aktiva och de som är mindre aktiva. I många klasser kan en del flickor vara “bättre” på gympa än en del pojkar.  Detta argument är alltså inte giltigt, utan baserat på gamla sexistiska stereotyper. 

”Flickorna kommer känna sig obekväma”

Ett annat argument vi hör allt för ofta är: “vissa flickor kommer inte att känna sig bekväma med att gympa framför pojkar”. Fast detta påstående faktiskt för fram en bra poäng är det ändå ett väldigt bristfälligt argument. Man antar att bara flickor kan tycka att det är obekvämt att gympa i blandade grupper. Detta är ju förstås inte sant. 

Vissa kan förstås känna sig obekväma i blandade grupper. Det kan handla om att man känner att de andra i klassen bedömer ens förmåga eller så kan det handla om någon slags sexuella trakasserier. Därför är det väldigt viktigt att läraren sysselsätter alla elever så att ingen har tid att stirra på andra.

Det är viktigt att komma ihåg att det också finns sådana som känner sig obekväma i de könsuppdelade grupperna. I dagens värld är det mer och mer tydlig att det gamla könsbinära tankesättet är fel. Vi har märkt att kön är ett spektrum. När vi delar upp gymnastiken i flickor och pojkar tar vi inte hänsyn till alla de människor som identifierar sig med någon ickebinär könsidentitet. 

I de flesta lågstadieskolor i Finland gympar eleverna i blandade grupper. För dem som kommer till högstadiet efter att ändringen trätt i kraft kommer systemet att kännas vanligt. Mattlidens, Lagstads och Ekenäs högstadieskolor har redan provat på blandade gympagrupper. 

”Hur går det med gymnastiklärarna?”

Något annat som ofta kommer fram i dessa diskussioner är hur gymnastiklärarnas  arbete kommer att påverkas. Hur ska det gå för deras löner? Blir de arbetslösa? Detta är ett helt resonabelt argument som kan kännas logiskt. Men hur skulle det egentligen gå för lärarna? 

I de flesta skolor finns det redan två gymnastiklärare: en för flickorna och en för pojkarna. Under lektionerna slås ofta två klasser ihop, så det skulle vara lätt att bara ändra om så att lärarna har hand om varsin klass.

Det är dags att slopa systemet som är baserat på gamla stereotyper och ta i användning ett nytt och bättre system som inkluderar alla. Vi kan vara bättre!

Texten är baserad på ett ställningstagande av Winellska skolans EKS