Reportage: Den europeiska skolungdomsorganisationen OBESSUs årsmöte i Wien

Obessu ordnade sitt årsmöte 25-26.6 i Wien, Österrike. Obessu är en organisation som representerar skolungdomar på europeisk nivå där olika förbund kan samarbeta internationellt. Avgående ordförande Alexandra Wegelius och nuvarande ordförande, Cecilia Huhtala representerade förbundet under helgen. 

Resan började tidigt på morgonen den 24. Första dagen var ämnad för allt resande och vi tog tillfället i akt och turistade. Vädret i Wien var fenomenalt under hela helgen. Vi gick på dagen till schönbrunn slott och deltog sedan på kvällsprogrammet på hostellet. Årsmötet började officiellt på lördag och fortsatte till söndag. 

Medlemskostnader, AFC för 2023 blev den hetaste debatten under hela helgen. OBESSU vill höja medlemskostnaderna för 2023. SLL och FSS hade skrivit ett ändringsförslag som utvidgar grupperna i medlemskostnaders index så att proportionen till förbundens budget och kostnader är mera jämlik. Delegaterna valde att godkänna vår motion men inte höjningen av medlemskostnaderna, vilket betyder att OBESSU kommer med ett nytt förslag till COMEM som ordnas i slutet av November. 

Förutom att debattera och planera verksamhetsplanen fick vi även delta i olika workshops. I den första workshopen fick vi välja mellan digital utbildning, mobilisering, utbildning kring medborgarskap och miljö. I den andra workshopen diskuterade vi firande av pride i skolor, tidig skolavslutning och avkolonisering av skolans läroplan. Vi fick dela våra erfarenheter och idéer för att få en bredare syn på vad vi i våra egna förbund kan göra och hur det fungerar i andra länder. 

Under mötet godkändes även ett policydokument gällande tidig skolavslutning som vill arbeta för att unga inte ska lämnas i underläge i dagens samhälle och bli marginaliserade. Dessutom förnyades ett policydokument gällande kvaliteten av yrkesutbildning. 

OBESSU godkände två nya medlems kandidatländer: RNCE från Moldavien och UNSHIM från Nordmakedonien. Årsmötet beslutade också att kandidat organisationen UEM inte längre ska vara med i OBESSU, på grund av att organisaitionen  har upplöst. 

Årets årsmöte slutade med att Alexandra Seybel från Österrike avgick från OBESSU: s styrelse och Anna Weinrich från Danmark som representerar DSG blev invald till styrelsen. Även en ny monitoring committee valdes  till för att följa upp årsmötets beslut och styrelsens arbete tills nästa årsmöte. Sybel fortsätter påverka i GSF, global student forum som arbetar för att ungas röst ska bli hörda och att ungdomsförbund ska kunna arbeta tillsammans. 

På måndag åkte vårt flyg på kvällen och vi han därför gå runt i staden på förmiddagen. På grund av värmen chillade vi största delen av dagen på ett café och i en park. Efter fullspäckade dagar med lärorika stunder flög vi hem mycket trötta men förväntansfulla inför kommande OBESSU evenemang

Cecilia Huhtala

Lämna ett svar