Nothing about us, without us – FSS deltog på konferens om hur barn och unga ska involveras i beslutsfattandet

Den 17-18 oktober ordnade Nordiska välfärdscentret en konferens i Oslo som har temat ”Child and youth participation in crisis”. Under dagarna samlades engagerade ungdomar för föreläsningar, paneldiskussioner och workshops. Från Finlands svenska skolungdomsförbund deltog ordförande Cecilia Huhtala, vice ordförande Emma Nygård och utskottsmedlemen Elias Mulders. 

Målet med konferensen var att samla ihop en rapport till beslutsfattarna över vad som behövs för att hantera nästa kris bättre och hur barn och ungdomar ska få vara mer involverade i beslutsfattandet. 

Före konferensen samlades vi i så kallade “focus groups” där de aktuella ämnena bearbetades. Då fick vi i mindre grupper berätta om sina egna erfarenhet om hur de kände sig hörda under pandemin. 

Emma Nygård som representerar FSS på konferensen

Under första dagen av konferensen var det många föreläsningar med inspiration om hur ungdomar har gjort under pandemin. Deltagarna diskuterade om hur de hade samarbetat med de vuxna. De hade också skapat en modell som ungdomsfullmäktige kan använda sig av. Det var alltså de norska ungdomsfullmäktige som fick prata om hur de gjorde. Efteråt var det en paneldiskussion där andra organisationer fick diskutera om hur de gjorde. Norges institution för mänskliga rättigheter och Norges ombudsman för barn var även på plats med intressanta tal. 

Den första workshopen hade som tema vad beslutsfattare behöver tänka på för att inkludera unga. Först handlade det om vad en specifik person behöver göra för att inkludera unga och sedan samhället i helhet.

Den andra dagen fick alla grupper olika teman, såsom “Makt till ungdomar” och “Information”, där fick grupperna skriva ner argument som passade temat. Sedan fick alla grupper presentera sina argument i en så kallad “Fish bowl” där varje grupp fick en kort taltur innan det var dags för nästa. 

Under hela konferensen lyftes meningen “Nothing about us, without us” upp vilket summerar dagarna bra. Hela konferensen poängterade hur viktigt det är för ungdomar att bli hörda i saker som påverkar oss och i samhället. 

Det roligaste med konferensen var att träffa alla olika personer från de nordiska länderna. Det var väldigt intressant att höra hur de andra länderna har det i skolan och i vardagen. Ett nordiskt samarbete skulle vara väldigt nyttigt då vi har mycket att lära av varandra och ta del av. 

Text: Emma Nygård

Bilder: Cecilia Huhtala

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *