Nordiska skolungdomsförbund samlades för att diskutera samarbete – målen bland annat utbyte av idéer och bättre kommunikation

Den 6 – 8.5.2022 samlades representanter från olika skolungdomsförbund från de nordiska länderna i Helsingfors för att diskutera ett närmare samarbete. På plats var tre organisationer från Danmark, EEO, LH och DGS, från Sverige var endast en organisation, SVEA, och från Norge var Elevorganisationen närvarande. Från Finland fanns medlemmar från FSS, SLL och OSKU, Finland var även värdland och det var SLL och FSS som samarbetade för att planera evenamnget. Under helgen var huvudspråket engelska så alla skulle förstå varandra.

Helgen började med att alla deltagare lärde känna varandra och vi hade en lugn kväll. Dag två spenderades på Helsingin Aikuisten Opisto där vi började diskutera det nordiska samarbetet. En av de första frågorna som togs upp var vad deltagarna vill att ett nordiskt samarbete ska bestå av. Vissa saker var man oeniga om men däremot var vi eniga om att det ska vara lätt att kunna diskutera med varandra, utbyta tankar och ideer om olika saker och lära sig av varandra. En stor fråga som ledde till bra diskussioner var hurudant ledarformat samarbetet ska ha. Inget bestämdes på den frågan eftersom det fanns oenigheter. 

Vilka mål med samarbetet och vad man ville uppnå handlade den tredje workshopen om. Saker som framkom var regelbundna träffar och enkel kommunikation, utbyte av kulturella och egna erfarenheter så man kan lära av varandra samt att man önskade ett starkare band mellan de olika organisationerna. 

I den sista workshopen diskuterades vad som skulle hända framöver. Vilket sätt vi skall kommunicera på togs upp och där kom man överens om att använda flera olika plattformar såsom Whatsapp och Slack. Att man ska ha mindre grupper som jobbar med att planera och genomföra evenemang, ett flexibelt roterande system för värdlandet och att man ska ha virtuella träffar senare under året för att hålla samarbetet levande. 

Linn Snickars

Lämna ett svar