Läropliktsreformen orsakar brist på svenska läromedel

Genom den utvidgade läropliktsreformen har det skett flera förändringar och snabbt. Nu har det gått nästan 1 år sedan läroplikten utvidgades och ännu finns det flera ärenden som inte främjats eller bara glömts.

“Jag har till exempel inte tillgång till engelska läroböcker, eftersom de är halvfärdigt översatta och det samma gäller i flera andra ämnen.”

Då den utvidgade läroplikten trädde i kraft hände det hela väldigt snabbt och förhastat. Det märks i och med att det har funnits för lite resurser både ekonomiskt och materialmässigt, till exempel ofärdiga läroböcker. Dessa förhastade beslut och för lite tid till att genomföra dem har märkts väldigt starkt i de svenska gymnasierna. Många elever är nöjda med att man har tillgång till gratis läromedel men ändå lite förvirrade över varför man inte kan ha tillgång till alla läromedel på svenska då läromedlen skulle förnyas, iallafall är jag det. 

Jag har till exempel inte tillgång till engelska läroböcker, eftersom de är halvfärdigt översatta och det samma gäller i flera andra ämnen. Det finns såklart redan färdigt översatta läroböcker i några ämnen, fastän kanske inte nödvändigtvis i alla kurser. Men i dem finns det ändå översättnings misstag eller bara sidor eller ställen som glömts att översättas. Det är förståeligt att sådana fel kan hittas överallt, men i läroböckerna i språk kan det hända att man då man översatt boken från finska till exempel har översatt ett ord till något helt annat än vad det betyder, vilket givetvis kan försvåra lärandet.

” Då man översätter läroböckerna eller läromedlen, ska det läggas tillräckligt med resurser på att läroböckerna är korrekt och väl översatta.”

I övrigt är jag helt nöjd med läropliktsreformen, men det finns några misstag eller saker som inte tänkts på som jag har märkt själv exempelvis via vänner från finska skolor. Deras läroböcker i till exempel språkämne, är mycket bättre och “färdigt” gjorda än de tillgängliga svensköversatta läroböckerna. Med detta vill jag poängtera att man inte ska glömma de svenskspråkiga i den utvidgade läropliktsreformen. 

Det är inte heller alltid korrekt att anställa ämneslärare från de svenskspråkiga gymnasierna för att översätta läroböcker för att använda så lite resurser som möjligt. Då man översätter läroböckerna eller läromedlen, ska det läggas tillräckligt med resurser på att läroböckerna är korrekt och väl översatta. Alternativt kan man skriva en svensk version av läromedlet, vilket skulle vara ett avsevärt bättre alternativ än att översätta finskspråkiga läromedel.

Kortfattat så konstaterar jag att det ska läggas tillräckligt med resurser på att det ska finnas läroböcker eller läromedel tillgängliga på svenska. Jag anser också att man så hastigt som möjligt ska åtgärda det här problemet så att vi alla i framtiden ska ha tillgänglighet till läroböcker.

Niko Partanen

Lämna ett svar