Lär ut om investering i skolorna

Du sitter hemma på soffan och ser på nyheterna.Du förstår dock inte allt som diskuteras om i nyheten. Det diskuterar något konstigt, något om börser, aktier och att det lönar sig att investera nu på olika bolag då börsen sjunkit. Du undrar om det har tagits upp i skolan för det ända du kommer ihåg är att huslig ekonomi läraren någon gång sagt att investera en hållbar framtid; men har det något med börsen och göra? Du stänger tv:n och googlar på investering. Det här är det som hittas på internet om investering

En investering är en kapitalinsats eller penningplacering, med det menas att en person sätter pengar exempelvis i ett visst företag som förväntas växa till kommande vinst. Oftast då en person investerar så är utgiften pengar men insatsen kan också vara andra former av resurser. Investering behöver inte bara betyda kapitalinsats utan det kan också betyda exempelvis lönsamhet. Med detta kan  menas att är det värt och investera till exempel i ett dyrare klädesplagg istället för ett billigare eftersom det är mera hållbart producerat, samt mera etiskt tillverkat.  Investera grönt, investera i  miljön eller investera i en hållbar framtid brukar ofta syfta på att en individ handlar ekologiskt, lever mera miljövänligt och så vidare.


Du undrar vad det här betyder, och hur kan du då investera?

Det här problemet skulle inte förekomma om man skulle prata om investering mera öppet i skolan. I grundskolans övre klasser så pratar man nästan inte alls om investering och det mesta eleverna lärt sig om investering i högstadiet är att en lärare någon gång sagt att man ska komma ihåg och investera i en hållbar framtid. Vilket leder till att eleven i själva verket inte alls lärt sig något om investering och vet knappt att hur man ska ekonomiskt hållbart i framtiden. Eftersom att eleven inte lärt sig nästan någonting om ekonomi och sparande.

Investering är framtiden, och om eleven fått lära sig om investering så finns det en stor möjlighet att hen klarar sig bättre ekonomiskt under de kommande åren.

Följande står i den nya läroplanen

“Nödvändiga kunskaper och färdigheter samt glädje i lärandet

Syftet med revideringen av läroplanerna är att säkerställa att finländska barn och ungdomar också i framtiden har goda kunskaper och färdigheter både på nationell och på internationell nivå. I grunderna anges också pedagogiska riktlinjer för hur skolorna kan utveckla sin verksamhet så att elevernas intresse och motivation för att lära sig ökar.

De viktigaste målen med revideringen är att öka elevernas aktivitet, göra studierna mer meningsfulla och ge alla elever möjlighet att få uppleva känslan av att lyckas. Barn och unga ska handledas i att ta ansvar för sina studier och varje elev ska få stöd. Eleven ska sätta upp mål, lösa problem och utvärdera sitt lärande med utgångspunkt i målen. Elevens erfarenheter, känslor, intressen och växelverkan med andra utgör grunden för lärandet. Lärarens uppgift är att undervisa och handleda eleverna med beaktande av varje elevs unika sätt att lära sig och så att eleven har förmåga till livslångt lärande.”

Det här stycket är ganska meningsfullt. Min åsikt är att skolorna borde lära ut mer om investering  för eleverna eftersom att det är viktigt för framtiden. Om man skulle lära ut om investering mera i skolorna så skulle säkert eleverna bli mera aktiva. Det kan också hända att eleven sätter ett mål för sig själv och vill lära sig att investera, det vore bra om skolan kunde lära ut grunderna i investering och ekonomisk hållbarhet. Då man investerar så lär man sig alltid något nytt. Ett exempel är då man investerat på ett företag som det går dåligt för just en viss tidsperiod och du säljer din del av aktien och förlorar lite pengar, men efter en vecka då du sålt aktien så stiger börsen och då skulle du har fått vinst. Om en person lärt sig och investera och får en vinst för att hen investerat exempelvis i ett framgångsrikt företag så känner säkert personen att hen har lyckats i någonting. Jag tycker att då lär man sig av sina misstag och då är investering livslångt lärande.

Det finns också ett initiativ i Helsingfors som handlar om att lära mer ut om investering:

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/sijoittamisesta-opettaminen-taattava-kouluissa/

Helsingfors svarade till initiativet så här:

“Fostrans och utbildningssektorn tycker att ekonomiskt kompetens hör till läroplanens kompetenser. Investering är nämnt i sammanhanget att det är en del av samhällslära-läroämnets kompetensens innehåll. Dessutom så är ekonomiska kompetenser en del av grundskolans vidsträckta kunnande kompetenser i arbets kunnande samt företagande (L6). I årskurserna 1-9 så leder Helsingfors stad skolorna att utnyttja arbets kunnande samt företagande (L6)-  färdigheter i lärande samt mångsidiga lämpade företagande- samt ekonomiska tillväxten digitaliserade applikationer och andra material.”

Man kan hoppas att det här skulle utnyttjas mer i Helsingfors och andra skolor i Finland.

Niko Partanen

Prao-elev på FSS

Lämna ett svar