Kontakt

Har du frågor eller förbättringsförslag? Vill du skriva eller fota för Elevbladet, eller vill du tipsa om någonting som vi borde ta upp? Hör av dig! Nedan hittar du all information du behöver.

http://www.elevbladet.fi/kontakt/

http://www.elevbladet.fi/medverka-i-ebl/