Hurudan värld lever du i?

Om någon skulle ställa dig frågan var du spenderar mest tid, hur skulle ditt svar lyda då? Troligen är det korrekta svaret på nätet. Unga tillbringar en stor del av sin tillvaro på nätet, uppskattningsvis 6 till 9 timmar som mest. När den digitala världen tar så stor del av vår tid är det värt att fundera över hur den inverkar på oss.

Algoritmerna på de flesta sociala medier och plattformar följer en enkel grundregel: användaren ska se mer av vad den tycker om och mindre av det den inte tycker om. Som användare är det på kort sikt bekvämt att algoritmerna rensar bort sådant vi inte håller med om, men på lång sikt innebär det att vi inte möter människor som har andra åsikter än oss själva. Den digitala verkligheten är utformad för att alltid hålla med oss, men så är det definitivt inte i verkligheten. När vi inte utsätts för folk med annan åsikt än oss själva, så utmanas aldrig våra åsikter eller föreställningar om saker och ting. Det kan även leda till att vi blir mindre toleranta mot dem som har en annan åsikt än oss själva.

Den digitala världen stämmer på många sätt inte överens med verkligheten, utan är ofta redigerad och vinklad. Generellt sett tenderar människor och medier att lyfta fram det bästa eller det sämsta av sina liv på sociala medier. På så vis ges en obalanserad bild av verkligheten, där bara ytterligheterna och det mest extrema fångas, men inte livet däremellan. Vi får största delen av vår information från internet, och det är få av oss som medvetet väljer ut och källgranskar de hemsidor och kanaler vi rör oss på. Allt som vi konsumerar på nätet kan vi förstås inte granska, men det är värt att fundera över vad som finns i våra flöden och hur det påverkar oss. 

Något man kan göra för att konsumera internetunderhållning mer medvetet är att göra en utrensning i de konton, sidor och kanaler man följer.

Här är några tips på vad man kan tänka på när man rensar ur sina flöden:

1.     Hur får innehållet mig att må?

Väcker det mycket negativa känslor, oro och ångest? Är det våldsamt, otryggt eller på annat sätt påfrestande? Om ja, ger det mig något? Varför följer jag detta konto? Har jag annat innehåll som kompenserar och balanserar mitt flöde, eller är innehållet överhängande negativt? Hur påverkas jag av ett negativt flöde?

2.     Finns det bakomliggande intressen?

Är det någon som vill påverka mig genom innehållet? Är det marknadsföring eller politiska kampanjer i bakgrunden? Är kreatören tydlig med att det är marknadsföring eller politik den ägnar sig åt, eller är det dolda budskap?

3.     Litar jag på denna källa?

Är det här någon / något jag vill få information ifrån? Vill den mig väl?

I verkliga livet tar vi inte råd och information från vem som helst, och detsamma bör gälla på internet. Den digitala tillvaron har stort inflytande på oss, och vi ger de kreatörer och kanaler vi lyssnar till makt att påverka oss, så det är värt att se över vem de är och vad de gör. 

Anna Sandberg

Lämna ett svar