Greenwashing: Vad är det? Var finns det? Hur undviker man det?

Under de senaste åren har intresset för klimatet blivit allt större, mycket på grund av klimatförändringen och dess utveckling. Folk börjar tänka mera grönt genom att konsumera mindre och tänka mera kritiskt. Företag kan dock använda detta till sin fördel när de marknadsför sina produkter. Många företag använder miljöargument för att marknadsföra sina produkter. De drar nytta av att konsumenterna tänker mer miljövänligt vilket slutar med en total vilseledning. Detta kallas för greenwashing. Det används som en metod för att avleda konsumenten från någonting negativt. 

Det finns flera väldigt vanliga fraser som förekommer i samarbete med greenwashing. Bland annat så är natural, organic, sustainable, green eller eco-friendly sådana som syns över allt. Dessa ord ser bra ut, men egentligen ligger det ingen mening bakom orden. Till exempel natural, produkten kan innehålla naturella produkter men man måste då vara medveten om att det även finns giftiga och dödliga naturliga ämnen. Att det står organic på en produkt betyder inte heller mycket så länge det inte finns en stämpel från en certifierad organisation som kontrollerar att det är sant. Man kan också se att företag skriver att produkten är någon viss procent biodegradable. Detta är inte heller sant eftersom en produkt inte kan vara lite ”biodegradable” utan den är antingen helt och hållet eller inte alls. 

H&M

De flesta känner till klädbutikskedjan H&M som är utspridd över hela världen. Precis som de flesta andra klädmärken nuförtiden vill de att konsumenten ska vara nöjd med produkterna hen har köpt. Fastän företaget har gjort framsteg finns det ändå aspekter som kan ifrågasättas. H&M använder många olika återanvändbara material såsom organisk bomull och återvunnet polyester för att göra sina kläder. Detta är en mycket positiv förändring!

Problemet uppstår i produktionsskedet där deras fabriker inte arbetar på ett hållbart sätt. De släpper ut alltför stora mängder växthusgaser eftersom de jobbar enligt “the fast fashion business model” (en snabbmode företags modell). H&M har satt upp flera mål för att nå ett etiskt bra samt klimatvänligt sätt att driva affärerna på men det finns lite bevis på både hur bra det går för dem med pågående mål och hur bra de har lyckats med att uppnå de redan genomförda målen. (good on you – Lara Robertson; 06.02.2022)

The Body Shop

The Body Shop har ända sedan det grundades 1976 fokuserat på att använda naturliga ingredienser och återanvändbart förpackningsmaterial samt sälja etiska produkter (produkter som inte testas på djur.) Problemet började när företaget blev uppköpt av storföretaget L’Oréal, som själva inte har samma arbetstekniker. The Body Shop började samarbeta med ett företag (Daabon) som säljer palmolja, vilket är en ingrediens som inte användes i deras produkter förrän de blev uppköpta av L’Oréal. Det har kommit fram att Daabon är en av de största producenterna av ohållbar palmolja.

Sedan 2011 har The Body Shop ändå inkluderat mer och mer etiskt och hållbart producerad olja som även har blivit certifierad. Tidigare nämnde jag några fraser som ofta används i samband med greenwashing. Som många andra företag har The Body Shop också använt denna metod för att locka kunder. De har påstått att deras produkter är “naturliga” och “organiska” utan egentligt bevis eller stöd. Dessa påståenden har ingen egentlig betydelse utan vidare förklaringar. (European Journal of Sustainable Development – Melinda Majláth) 

Man talar om att konsumenterna borde köpa mer ekologiskt, men är det egentligen så mycket bättre? 

Nästan alla företag jobbar hela tiden hårt för att marknadsföra nya trender varje vecka, allt för att öka konsumtionen av sina produkter. En högre produktion samt en högre konsumtion för slutligen med sig ökade utsläpp som påverkar klimatet negativt. Något man behöver vara medveten om är att många växtbaserade eko-material också för med sig stora avtryck. De behöver inte nödvändigtvis vara bättre för naturen bara för att de använder renare material eftersom fabriker behöver göra om och bearbeta materialen till själva produkten.

Det är också viktigt att ha förtroende för de ärliga företagen. De dras med in i ”vevan” och kan bli anklagade eller misstänkliggjorda för sin marknadsföring angående bättre alternativ för både miljön och klimatet. Det kan leda till att dessa företag blir rädda för att tala öppet om ämnet och därefter får mindre synlighet inför allmänheten när det egentligen borde gå andra vägen. 

Det kan vara svårt att upptäcka när ett företag använder greenwashing. Men följande fem tips kan hjälpa:

  1. Det låter för bra för att vara sant eller dramatiskt.
  2. Det är svårt att dubbelkolla.
  3. Företaget tänker på hur konsumenterna vill att det ska se ut istället för att tänka på naturen.
  4. Företaget använder naturliga bilder och färger, till exempel ett löv, för att distrahera konsumenten.
  5. Företagets påstår att de är miljövänliga i någon specifik aspekt men helheten förblir oklar. Mc Donalds har till exempel marknadsfört sina hållbara plastpåsar mycket, fastän de gör mest skada med utsläpp av metangaser.

Det positiva är att många stora företag som bidrar stort till utsläppen i världen har börjat tänka mer kritiskt angående klimatet. Detta leder till en stor positiv förändring i hur hållbara produkterna är. Man måste dock vara försiktig med att tro på all marknadsföring man ser. Det kräver att man är alert och håller koll på vilka metoder företag använder för att sälja sin produkt så att man inte blir lurad. Eftersom detta fenomen ökar blir det också viktigare och viktigare att förstå hur det påverkar omgivningen och jorden för att vi ska ha möjlighet att nå klimatmålen och ändra denna negativa trend.

Tilde Löfqvist

Lämna ett svar