Emil Ekholm: 19651,12€

Under vinterlovet 2020 – 2021 ordnades en virtuell skrivutmaning. Utmaningarna publicerades på FSS Instagram och deltagare kunde välja att anta så många utmaningar de ville. Vi fick in många fina bidrag från begåvade skribenter över hela Svenskfinland, vilket vi är väldigt glada över.

Emil Ekholm är med sin dikt 19651,12€ en av vinnarna i den här utmaningen.


19652,12 €

Högkonjunkturen har präglat den finska ekonomin en längre tid,
Statsskulden jäste ändå för varje individ.


Men det kommer ändå alltid en lågkonjunktur,
i vårt fall var det coronan som förändrade vår samhällsstruktur.


Finlands ekonomi sjunker med 7 procent
Utöver det essentiella – pengar vi på coronastöd till företag bränt.


Vad säger Keynes att man under en lågkonjunktur skall göra?
Jo, man skall investeringsmöjligheter och kapital tillföra.


Vi har ju redan en statsskuld på 60% av BNP och en låg ränta,
Så vilka stimuleringar kan vi oss egentligen invänta?


Finansminister Vanhanen menar att vi ändå skall stimulera,
och om två år dessa skulder absorbera.


Vanhanen menar också att samhället inte längre kan stänga.
Då skulle vi enbart finlands ekonomi anstränga.


19652,12 € är enligt Velkakello varje finländares andel .
Det är inte många som idag skulle kunna återbetala det om jag inte förstår helt fel.


En lång avmattning är att vänta.
Skulder skall ändå alltid betalas tillbaka med ränta!

Författare: Emil Ekholm

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *