Lystring alla bildkonst- och skrivintresserade! Elevbladet ordnar en seriestripptävling under våren och sommaren. Tävlingen går ut på att skicka in en seriestripp som på något sätt behandlar temat “unga och samhället”. Stil, ton och handling är helt upp till dig. 

De tre vinnande bidragen kommer att publiceras i höstens nummer av Elevbladet. Dessutom får första plats en prissumma på 100€, andra plats får 50€ och tredje plats får 20€. Juryn består av Elevbladets chefredaktör, art director och redaktion. 

Bidrag kan skickas in elektroniskt per mejl till ebl@skolungdom.fi eller per post till FSS kansli: Kaserngatan 1 D 65-66, 00140 Helsingfors. Se närmare info om tävlingsreglerna nedan.

Deadline för tävlingen är 22.6.2023 och de tre vinnarna offentliggörs den 1.8.2023. 

Om du är intresserad men lite osäker på serietecknande som medium ordnar vi även en workshop 27.5. kl. 13 – 16 vid Folkhälsan i Helsingfors. Illustratör och Serie-Finlandiapristagare Ulla Donner kommer att leda workshopen. Workshopen är gratis och FSS står för resor till Helsingfors samt vid behov boende för dig som reser långt ifrån. Det kommer också att finnas teckningsmaterial tillgängligt på workshopen. Platserna är dock begränsade till endast 15 personer så om du vill delta gäller det att anmäla dig så snabbt som möjligt. Du kan anmäla dig här. Notera att anmälan stänger 18.5.

Vad är en seriestripp? 

En seriestripp är en kort tecknad serie på en rad, med ungefär tre rutor. Historien är ofta kort och kan innehålla till exempel ett skämt, en ordlek, ett roligt sammanfall eller ett mera politiskt budskap. Man hittar ofta seriestrippar mot slutet av olika dagstidningar. 

Vad betyder temat “unga och samhälle”?

Temat för tävlingen är “unga och samhället”. Du får tolka temat precis som du vill. Exempel på vad du kan ta fasta på är ungas påverkansmöjligheter, kunskaper och svårigheter som är unika för unga eller ungdomskultur. Naturligtvis kan du ändå göra något helt annat av det – bara fantasin sätter gränser!

Vem får delta i tävlingen? 

Målgruppen för tävlingen är skolungdomar! Du får delta om du går i högstadiet eller på andra stadiet, eller om du är under 20 år gammal fastän du inte studerar.

Regler för bidragen

Det går bra att skapa din seriestripp både för hand på papper och digitalt. Strippen måste inte inkludera text, men om du skriver måste det vara på svenska. Om du till exempel vill använda vissa slangord är det ändå okej! 

Anvisningar för inlämning av bidrag 

Deadline för inlämning av bidrag är den 22.6. Du kan lämna in ditt bidrag elektroniskt per mejl till ebl@skolungdom.fi eller per post till FSS kansli: Kaserngatan 1 D 65-66, 00140 Helsingfors.

Då du lämnar in ditt bidrag ska du också uppge för och efternamn, din ålder och var du går i skola. 

Det går bra att skapa din seriestripp både för hand på papper och digitalt. Om du tecknat för hand och väljer att skicka in elektroniskt ber vi dig ändå att scanna bidraget och inte ta en bild. Möjlighet att scanna in bilder brukar finnas till exempel i de flesta bibliotek.

Om du har frågor kan du kontakta adele.westerlund@skolungdom.fi eller tilda.cederberg@skolungdom.fi