Bröstcancer- den vanligaste cancern i Finland

Bröstcancer är en av de vanligaste formerna av cancer hos kvinnor och varje år insjuknar cirka 5 000 personer. Prognosen för bröstcancer har blivit ljusare då den numera diagnostiseras tidigare och behandlingsmetoderna har utvecklats. Ändå känner många inte till hur och hur ofta man behöver undersöka sina bröst och hurudana symptom som visar på bröstcancer. 

Nyligen fick min mamma besked att hon har drabbats av bröstcancer. Känslan av att vara så oerhört hjälplös och otillräcklig fick mig att läsa mig in på bröstcancer och det var då jag förstod hur vanligt det egentligen är. Jag har hört om att det är viktigt att kolla sina bröst, men har aldrig tagit det på allvar. Informationen som vi får är enligt mig inte tillräcklig och vi borde prata mera öppnare om till exempel hur ofta man ska kolla brösten och hur man egentligen gör det.

Här är fem punkter som jag tycker att alla borde känna till:

1. Orsak

Bröstcancer kan uppstå från flera olika bakgrundsfaktorer och deras förenade effekt. Ålder och hormonella faktorer är kända orsaker. Ärftligt anlag och livsstil (motion, kost, alkohol, nikotin) är även andra orsaker. Cirka 5-10% av bröstcancer är ärftliga. Så till stor del kan du påverka med dina egna val. 

2. Symptom

Det man oftast förknippar med cancer typen är en knöl, men det finns även andra symptom som kan vara bra att känna till. 

Några symptom som kan vara bra att känna till:

  • Knöl synlig eller kännbar med handen.
  • Förändringar i formen, spänsten eller storleken på bröstet.
  • Bröstvårta vänder sig inåt.
  • Appelsinhud (celluliter).

3. Undersökningar

Självundersökningar

Att undersöka sina bröst är en väldigt effektiv metod att upptäcka förändringar i tid. Det är viktigt att komma ihåg att det går att känna många slags förändringar som inte behöver vara bröstcancer. Storleken och fastheten på brösten kan variera vid graviditet, amning, med menstruationscykeln och åldern. Undersök ändå regelbundet dina bröst, en gång per månad räcker. 

Bild: Sofia Rosström

Mammografi – screenundersökningar 

Syftet med Mammografi är att upptäcka cancer så tidigt som möjligt. Alla kommuner i Finland ordnar vartannat år för kvinnor i åldern 50-69 år en avgiftsfri screening. Undersökningen görs med mammografi som är röntgenbilder av brösten. 

4. Bröstcancer drabbar även män!

Bröstcancer är den vanligaste cancertypen bland kvinnor, men förekommer även hos män. Årligen insjuknas 20 till 30 stycken män i bröstcancer i Finland. Många gånger försenas diagnosen eftersom att patienten eller läkaren inte kan misstänka cancer. Medelåldern för män är högre än för kvinnor, medeltalet är 70-år. Det är viktigt att komma ihåg att män även kan insjukna vid yngre ålder. 

5. Vill du hjälpa forskningen?

Rosa bandet

Insamlingen Rosa bandet har in i över 20 år samlat in medel för forskning om bröstcancer, men även om andra typer såsom gynekologisk cancer. Varje år designas ett sidenband som säljs i butiker runt om i landet. 

Cancerstiftelsen

Med små donationer till cancer stiftelsen kan du stötta forskningen inom cancer, men även förebyggande åtgärder och tidig upptäckt av cancer typer. Stiftelsen stöder även de insjuknande och deras närstående med olika medel som t.ex. ekonomiska, men även stöd verksamhet. 

Källor du kan läsa in dig mera på:

  • Alltomcancer.fi 
  • Tunnerintasi.fi (känn dina bröst)
  • Cancerfonden.se

Cecilia Huhtala