6 Laudatur och ingen studieplats, ska det verkligen vara såhär?

I Helsingin sanomat den 2 mars fick vi läsa en intervju med Salla Tamsila som har skrivit 6 laudatur och suttit 15 gånger i provsalen men ändå inte blir antagen till att studera medicin. Frågor som vi behöver ställa oss är varför låter vi Sallas kompetens och kunnande gå till spillo i åratals av antagningsförsök och varför vi inte låter Salla och andra sökande påbörja sina studier. 

Idag väger studentexamen tyngre än inträdesproven i antagningen till tredje stadiet på grund av Sipiläs (Saml.) regering. År 2015 ville regeringen försnabba vägen till yrkeslivet och minska på studiestressen, men åtgärderna gav en motsatt effekt. 

Gymnasieelever behöver nu  redan i ett tidigt skede välja ämnen beroende på hur mycket poäng de ger i antagningssystemet, vilket har lett till taktikering i valet. Lång matematik, religion och modersmål spelar större roll än exempelvis kort matematik, hälsokunskap och språk. Tamsala har alltså skrivit fulla poäng i sex prov, men de ämnen som hon har valt värdesätts inte tillräckligt enligt vårt nuvarande system. 

Är det ämnens poängsättning, studentexamen eller någonting annat som är fel i systemet? Jag skulle säga båda två. En specifik vecka och valet av ämnen ska inte behöva avgöra din framtid. 

Undervisnings- och kulturministeriet publicerade i början av året en rapport om Finlands bildning genom tiderna. Bildningsöversikten visade att andelen finländare som har högskoleutbildning sjunker enligt vår nuvarande utveckling. Finland var tidigare ett av de mest högutbildade länderna i världen, men idag går flera länder förbi oss. 

Partierna har lovat massor i sina valprogram inför riksdagsvalet. Ett av de stora vallöftena är att höja utbildningsnivån och många partier har satt ambitiösa mål för att nå en högre mängd högskoleutbildade. I dagsläget har 40 procent av de unga en högskoleutbildning och en del partier vill höja den med 10 eller till och med 20 procent. 

För att kunna höja vårt lands utbildningsnivå och mängden unga med högskoleutbildning behöver vi göra antagningen till tredje stadiet mera jämlik. Majoriteten av gymnasiestuderande söker sig vidare till högskoleutbildningar, vilket klart och tydligt visar på att att vi måste satsa på yrkesstuderandens väg till högskolestudier. Men även garantera att gymnasiestudenter inte hamnar i en limbo mellan studentexamen och högskolestudier. 

Studerande som Tamsila, men även studerande med yrkesutbildning, ska få studera på en högskoleutbildning om viljan finns. Det finns så många vägar i livet. Vårt kassa antagningssystem till tredje stadiet ska inte bestämma, utan unga själva ska få möjligheten att testa på och välja sin egen väg i livet. 

Cecilia Huhtala